Așa începe poveste dintre Bianca și Ionuț, o poveste la care voi fi martor ca și videograf de nuntă. Mulțumesc pentru încrederea acordată!

        În opinia lui Victor Hugo „Dragostea e chiar parte din suflet. E de aceeaşi natură. Dragostea e ca o scânteie divină, ca şi sufletul, şi tot ca el e incoruptibilă, indivizibilă, nepieritoare. E un punct de foc în noi, nemuritor şi infinit, pe care nimeni nu-l poate mărgini şi nimic nu-l poate atinge. Îl simţi arzând până în măduva oaselor şi-l vezi strălucind până în adâncurile cerului.”

          Iubirea este unică, este absolut ireductibilă, ea nu se mai repetă. Jose Ortega Y Gasset spune că „o dragoste deplină, care s-a născut în adâncul unei persoane, nu poate probabil să moară. Rămâne grefată pentru totdeauna în sufletul senzitiv. Circumstanţele – bunăoară depărtarea – îi vor putea împiedica nutrirea necesară, şi atunci iubirea aceasta va pierde din volum, se va preface într-un firişor sentimental, scurtă vână de emoţie ce va continua să izvorască în subsolul conştiinţei. (…) Acesta e simptomul adevăratei iubiri: a fi alături de obiectul iubit, într-un contact şi o proximitate mai profunde decât cele spaţiale. Este o convieţuire de tip vital cu celălalt”.

Videograf Trocin Florin (Lulul Film)

Fotograf Marin Danaila (Lulu Film)

 

,,Articol recomandat de Lulu Film''

Lasă un răspuns